Ana Sayfa / Makaleler / Bilimsel

Bilimsel

Kısrak sütü ve kımız

Orta Asya Türkleri tarafından, binlerce yıldan beri hem dinçlik ve neşe verici, hem de çeşitli hastalıkları iyileştirici bir ilaç ve içecek olarak kabul edilmiş olan Kımız, kısrak sütünden yapılan fermente bir süt ürünüdür. Kırgızlar “kımız içen evin uçuğu bile olmaz” diyerek kımızın sağlık bakımından önemini dile getirmişlerdir. Türkler tarafından “Tanrılar …

Devamını oku

Çiğ süte olan talebin incelenmesi

Son günlerde artış gösteren, ancak uzun zamandır süt konusundaki tartışmaların önemli gündem maddelerinden birini oluşturan çiğ süte karşı tüketici talebinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Pek çok bilimsel araştırmada, çiğ süte, tüketicilerce bilinen ismiyle sokak sütüne olan ilginin artarak devam ettiğine vurgu yapılmaktadır. Sokak sütü ile ilgili doğru ve yanlış …

Devamını oku

Organik süt

1. GİRİŞ Organik gıda, yetiştirilmesinde ve işlenmesinde tohumdan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarda insana, ekosisteme zarar verebilen, yapay gübrelerin, böcek ilaçları, yabani ot vb. öldürücü ilaçların, büyüme hormonlarının, antibiyotiklerin, katkı maddeleri, kimyasal ambalaj materyali, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanmadan üretilen bir gıdadır. FAO organik gıdaları konvansiyonel gıdalardan sentetik …

Devamını oku

Ayvalı sütlaç dondurmasının fiziko-kimyasal ve duyusal özellikleri

  ÖZET Bu çalışmada, liyofilizasyon yöntemiyle kurutulmuş ayvanın sütlaç dondurması üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla önce en uygun sütlaç formülasyonu belirlenmiş, sütlaç miksine %1 ve %3 oranlarında kurutulmuş ayva tozu ilave edilerek dondurmaya işlenmiştir. Üretilen dondurmaların su aktivitesi, viskozite, hacim artışı, renk (L*, a*, b*), pH, kurumadde, sertlik, yapışkanlık ve …

Devamını oku

Farklı mayalarla üretilen yoğurtların bazı özelliklerinin belirlenmesi

Bu araştırmanın amacı nohut ve çiy damlalarının maya kaynağı olarak kullanılarak üretilen yoğurtların mikrobiyal ve duyusal özelliklerinin tespit edilerek toplumun bilimsel bulgular ışığında bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır.  Fatih Selim Erdoğan, Sevgi Atılgan, Tuğba Kök Taş, Zeynep Banu Güzel-Seydim Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 32260 Isparta, tugbakoktas@sdu.edu.tr ÖZET Son yıllarda …

Devamını oku

Süt ve ürünlerinde dioksin ve türevleri ne kadar riskli?

Günümüzde endüstrileşme ve kontrolsüz yangınlar gibi faaliyetler sonucunda ortaya çıkan dioksinler potansiyel bir risk teşkil etmekte ve özellikle yağlı gıdalarda (süt ve ürünleri, yumurta, et vb..) bulunabilmesi nedeniyle insanlara geçmektedir. Halil Yalçın1, İlhan Gün2, Aslı Albayrak3 1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Burdur 2Mehmet Akif …

Devamını oku

Küflü peynirlerde mikotoksin riski

Mikotoksinler küfler tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. Mikotoksinlerin insan sağlığına yaptıkları zararlı etkiler sebebiyle küflerle üretilen gıdalarda sorun olup olmadığı önem kazanmaktadır. Bu derlemede; Dünyada küf kültürleri kullanılarak, Türkiye’de ise spontan olarak olgunlaştırılan küflü ve küflenmiş peynirlerin mikotoksince riskli ürünler olup olmadığının irdelenmesi amaçlanmıştır. Doç. Dr. Işıl Var*, Sebiha Güney, Elif …

Devamını oku

Quark peyniri üretim teknolojisi

Quark peyniri, yağsız veya yağ oranı ayarlanmış sütten ya sadece süt asidi ile ya da süt asidi fermentasyonu ile birlikte çok az peynir mayasından da yararlanılarak üretilen taze bir peynir çeşididir. Tüm taze peynirlerde olduğu gibi olgunlaşma gerçekleştirilmediğinden gıda güvenliği açısından üretiminde pastörize süt kullanılmaktadır. Su içeriğinin yüksek olması nedeniyle …

Devamını oku

Sütten üretilen fonksiyonel bir ürün: Biyoaktif peptidler

Biyoaktif peptidler, bir protein dizininde etkisiz halde bulunan ancak protein parçalandığında aktif hale gelen ve insan sağlığı üzerinde faydalı etki gösteren protein türevleridir. Fonksiyonel gıda pazarında biyoaktif peptidlerin önemli bir payı vardır ve bu ürünler arasında en büyük payı süt kaynaklı biyoaktif ürünler oluşturmaktadır. İyi bir protein kaynağı olan süt …

Devamını oku

Keçi sütü ve ürünlerinin fonksiyonel özellikleri

Özellikle proteinin kolay sindirilmesi bebek beslenmesinde, hastaların ve özel beslenme amaçlı gıdaların hazırlanmasında önem taşımaktadır. Keçi sütü bileşim açısından da bebek beslenmesi için daha uygun olmasının bir diğer nedeni anne sütüne inek sütüne nazaran daha çok benzemesinden kaynaklanmaktadır. 1. Giriş Keçi yaklaşık olarak günümüzden 11.000 yıl kadar önce evcilleştirilen, omurgalılar …

Devamını oku