Ana Sayfa / Köşe Yazıları / Süt Kültürü

Süt Kültürü

Hileli pazar mideyi bozar

Doç. Dr. Ramazan Gökçe yazdı… İnsanoğlunun temel zaaflarından birisi de bilerek veya bilmeyerek hileye meyletmesidir. Gerek toplumsal, gerekse adli onca yaptırıma rağmen bu hilebazlık bazı kişilerde alışkanlık haline gelmiş olabilir. Hileli mal üretmeyi kazanç olarak görenler hem kişiliklerini hem de insanların sağlığını hiçe sayan kişilerdir. Bu yolla hayatlarını kazandıklarını sanıyorlarsa …

Devamını oku

Uzun ince bir yoldayız

Doç. Dr. Ramazan Gökçe yazdı… Büyük ozan Veysel Şatıroğlu hepimizin bildiği türküsünde; “Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece.” diyerek dışımızdaki hayatın sonsuzluğunu dile getirmeye çalışmıştır. Gerçekten de bütün plan ve programlarımıza rağmen yarın nasıl bir dünya ile karşılaşacağımızı hiç birimiz bilemeyiz. Her şeyden …

Devamını oku

Yoğurt mayasını nasıl bulduk, nasıl koruduk?

Doç. Dr. Ramazan Gökçe yazdı… Güzel Türkçe’mizde maya, “İyiye doğru bir değişimi, bir başkalaşımı gerçekleştiren canlı varlık” olarak tanımlanmaktadır. Yoğurt, kımız, kefir, yakult, sirke, şarap, bira, sucuk, turşu, ekmek gibi fermente gıdaların üretiminde kullandığımız mayalar bu tanımlamaya girmektedir. Türk toplumunda bunların en çok bilineni şüphesiz ki yoğurt mayasıdır. Mayasız yoğurt …

Devamını oku

Somatik hücrelerin hicranlı ayrılığı

Ramazan Gökçe yazdı… Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te hicran; bir yerden veya kimseden ayrılma, ayrılık; ayrılığın neden olduğu onulmaz acı” şeklinde anlamlandırılmaktadır. Meme görev hücreleri demek olan somatik hücreler memeden yani ait oldukları yerden yaşlılık nedeniyle normal, hastalıklar nedeniyle hicranla ayrılırlar. Normal ayrılığın ne memeye, ne süte ve ne …

Devamını oku

Yetiştirici birlikleri kimin nesi, kimlerin sesidir?

Yetiştirici Birlikleri, adından da anlaşılacağı gibi, belli ürünleri üreten/yetiştiren üretici/yetiştiricilerin bazı kurallar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılardır. Birlikler ortaya konulan mal veya hizmetlerin daha verimli, ekonomik ve daha kolay gerçekleştirilmesinde üyeleriyle işbirliği yapar, bu amaçla yeni stratejiler geliştirir. Üyelerinin menfaatlerini kurum ve kişilere karşı korur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde …

Devamını oku

Sütü 115 kuruş etmeyen inek kaç para eder?

Ülkemiz süt piyasasını düzenleme yetkisi 08.06.2013 tarih ve 28671 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince Ulusal Süt Konseyi’ne verilmiştir. Konsey temelde; süt üreticileri, süt sanayicileri, ilgili meslek odaları, üniversitelerin ilgili bölümlerinden temsilciler ve tüketici örgütlerinden oluşmaktadır. Her yıl Ocak ve Haziran …

Devamını oku

Ucuz sütün yağı yalan olur

Başlık için kullandığımız cümle aslında güzel Türkçemizde”Ucuz etin suyu yavan olur” şeklindedir. Yani etin ucuzolanını alacak olursak bu et pek lezzetli olmayacak demektir. Burada satın alınan et kalitesi önemliyse de esas olan etin lezzetli olup olmamasını belirleyen yağıdır. Çünkü yavan olmanın temel gerekçesi yağsız olmaktır ve sadece et ile sınırlı …

Devamını oku

Yoğurdu ekşi olmak ya da olmamak

Herhangi bir hatamızı / kusurumuzu itiraf edemeyişimizi “Kimse yoğurdum ekşi demez” deyimiyle anlatırız. Gerçekten de insanoğlu hatalarını göremez veya görmek istemez. Bundan dolayı ortaya her zaman ekşi olmayan yoğurtlar çıkar. Oysa yoğurt bir gıda olarak değişken yapıya sahiptir ve genellikle ekşimeye meyillidir. Çünkü içindeki laktoz yine içindeki yararlı bakterileri kışkırtıp …

Devamını oku

Sütsüz hayat ‘kuşa’ döner

Dünya üzerinde omurgalı canlılar üreme sistemlerine göre ovipar ve vivipar olmak üzere ikiye ayrılır. Ovipar olanlar doğurdukları döllenmiş yumurtayı dış ortamda uygun şartlarda geliştirerek nesillerini devam ettirecek yeni canlıların oluşmasını sağlarlar. Bu şekildeki üremede doğan yeni canlı büyük oranda yetişkin ebeveynin aynısıdır. Onun gibi yer-içer ve gelişir. Vivipar olanlar ise …

Devamını oku

Çiğ süt emenler çiğ süt satmalı mı?

Güzel Türkçemizdeki süt ile ilgili deyimlerden birisi de “İnsanoğlu çiğ süt emmiştir” şeklindeki olumsuz değerlendirme içeren deyimdir. Deyim ile muhtemel yanlış yaklaşımlar veya beklenmeyen davranışların sebebi olarak insanın annesinden çiğ süt emmesi gösterilmektedir. Halbuki bütün insanlık için geçerli olmak üzere annesinin sütünü pişirerek içen/içiren kimse yoktur. Herkes annesinin sütünü çiğ …

Devamını oku